Ochrana osobních údajů

Níže se dozvíte, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, které nám předáváte pomocí webové aplikace Test na koronavirus, umístěné na webové adrese www.testnakoronavirus.cz (dále jako Aplikace).

Provozovatel a správce údajů

Provozovatelem a správcem údajů je společnost Vyšetři.mě s.r.o., IČO: 08974233, se sídlem Horní Studenec 105, 582 64 Ždírec nad Doubravou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 45419. Kontaktovat nás můžete na adrese sídla společnosti nebo na e-mailové adrese info@vysetri.me.

Účel zpracování údajů

S Vašimi osobními údaji pracujeme za účelem vyhodnocení Vašeho rizika nákazy koronavirem COVID-19. Pro vyhodnocení rizika nákazy koronavirem COVID-19, o které žádáte vyplněním formuláře pomocí Aplikace, od Vás získáváme osobní údaje o Vašem zdravotním stavu, které dále zpracováváme pouze za účelem vyhodnocení. Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je dobrovolný, avšak vyžadovaný pro vyhodnocení Vašeho rizika nákazy koronavirem COVID-19. Souhlas je možno kdykoliv odvolat, na základě čehož přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě Váš souhlas.

Aplikace samotná neukládá Vaši IP adresu, hostname, identifikaci prohlížeče ani Vámi vyplněné údaje, avšak transportní vrstva, která zajišťuje přenos mezi Aplikací a Vašim prohlížečem (Apache2 a další komponenty serverové infrastruktury) tato data ukládat může. Jedná se o standardní proces, na jehož bázi funguje většina internetového provozu. Takto nabyté údaje můžeme použít pouze za účelem ochrany před kybernetickými útoky. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem správce údajů a provozovatele.

Trvání práce s údaji

S Vašimi osobními údaji pracujeme pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, tedy v okamžiku vyhodnocování výsledku testu za účelem vyhodnocení Vašeho rizika nákazy koronavirem COVID-19. Po vyhodnocení ukládáme do databáze pouze anonymizovaný výsledek testu vyjádřený procentuálně, bodově a slovně spolu s datumem a časem. Tento uložený anonymizovaný výsledek slouží pouze pro statistické účely a není nijak spojen s Vašimi osobními údaji.

Rozsah zpracovávaných údajů

Aplikace zpracovává údaje o Vašem zdravotním stavu, na základě kterých vyhodnocuje riziko nákazy koronavirem COVID-19. Transportní vrstva může dále ukládat Vaši IP adresu, hostname, či identifikaci webového prohlížeče. Jak už bylo zmíněno v článku Účel zpracování údajů, jedná se o standardní proces, na jehož bázi funguje většina internetového provozu. Tyto údaje nesmíme použít za jiným účelem než pro ochranu před kybernetickými útoky. O Vaší totožnosti nezpracováváme žádné další údaje.

Způsob zpracování údajů

Vaše údaje jsou na naší straně zpracovávány skriptem, který na Vámi poskytnuté vstupní údaje aplikuje statistické metody, na jejichž základě vyhodnotí riziko nákazy koronavirem COVID-19.

Předávání třetím stranám

Vaše údaje můžeme předat našim dodavatelům služeb souvisejících s provozem Aplikace. Naši dodavatelé jsou firmy sídlící v EU, takže s údaji bude nakládáno jen v rámci EU.

Soubory cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být použity webovými stránkami, aby zefektivnily uživatelské možnosti.

Zákon říká, že můžeme ukládat soubory cookie na vašem zařízení, pokud jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. U všech ostatních typech souborů cookie potřebujeme váš souhlas.

Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou zde umístěny z důvodu využití služeb třetích stran.

Potřebné soubory cookie pomáhají vytvářet použitelné webové stránky tak, aby umožnily základní funkce, jako je navigace stránky a přístup k chráněným oblastem webových stránek. Webové stránky nemohou řádně fungovat bez těchto souborů cookies.

Cookies potřebné:
 • stav souhlasu uživatele cookie pro aktuální doménu;
 • uchovává se stav relace uživatele ve všech požadavcích na stránku;
 • atd.
Cookies pro statistiku:
 • registruje se jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webové stránky;
 • používá se služba Google Analytics na hodnocení využití stránek.

Vaše práva

Podle zákonů pro ochranu osobních údajů máte následující práva:

 • právo být informován;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • a další, která najdete po kliknutí zde na stránkách MVČR.

Pokud budete chtít jakékoliv z Vašich práv uplatnit, kontaktujte nás prosím na e-mailu info@vysetri.me nebo na adrese sídla naší firmy. Rádi Vám vyhovíme.